مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اهداف مرکز :

 

  1. تولید دانش جدید در زمینه فراورده های بیولوژیکی، واکسن ها و تشخیصی

  2. توسعه و بهبود کمی و کیفی تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی در حوزه سلامت

  3. هدفمند کردن روش های درمانی بیماری ها با استفاده از شیوه های جدید سلول درمانی، ژن درمانی و استفاده از فراورده های بیولوژیک

  4. توسعه و بهبود روش های سلولی و مولکولی تشخیصی بیماری های عفونی و عیر عفونی به ویژه کانسرها

  5. اجرای هدفمند طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های شایع

  6. ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

  7. ارتقای دانش سلامتی و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی

  8. ارتقا توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات

  9. کمک به تولید فرآورده های بیولوژیک و تشخیصی با برقراری ارتباط با صنعت

  10. انتشار نشریه علمی تخصصی و چاپ مقالات

تنظیمات قالب