مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

هدف اصلی این مرکز استفاده از توانمندی های علمی از طریق هدایت، حمایت، طراحی و اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور ابداع، نو آوری و بهینه سازی روش های تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ها و تولید فرآورده های بیولوژیک با هدف اعتلای سطح سلامت جامعه می باشد.

 

      رسالت اصلی

       Vision (دورنما): مبدل شدن به یک مرکز تحقیقات معتبر در شمال غرب کشور که هدایت تحقیقات کاربردی در امر تولید فرآورده های بیولوژیکی و تشخیصی را ایفا کند.

      Mission (رسالت): رسالت اصلی این مرکز ارتقا علوم سلولی و مولکولی بوده که با ارتقا سطح آموزشی، پژوهشی و درمانی در رشته های مرتبط با بیوتکنولوژی برای رسیدن به افق های ترسیم   شده در برنامه توسعه علمی 20 ساله کشور در منطقه و براساس شئونات انسانی، اخلاقی، اسلامی میسر خواهد بود.

 

       ماموریت ها:

                           1. آموزش جامعه پزشکی و توانمند سازی گروه های علمی به خصوص محققین و کارشناسان مرکز
                           2. طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی
                           3. افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی بین بخشی و درون بخشی
                           4. افزایش همکاری در طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک در سطح استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی
                           5. به کارگیری نتایج پژوهش ها در راستای ارتقا کیفیت خدمات برای سلامت جامعه
                           6. اطلاع رسانی دستاوردهای علمی مناسب در جهت سلامت جامعه
                           7. افزایش دانش علوم سلولی و مولکولی جامعه
                           8. تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر در فیلد های مختلف بیوتکنولوژی، تولید فرآورده های بیولوژیکی، ژنتیک، بیوشیمی
                           9. تشویق و ترغیب محققین علوم سلولی و مولکولی و تسهیل پروژه های تحقیقاتی آنان
                          1. ارائه نتایج پژوهش ها و راهکارهای اصلاحی به مراکز تولید فرآورده های بیولوژیکی، بیوتکنولوژی و تشخیصی جهت

بهبود کیفیت تولیدات فرآورده های بیولوژیکی

 

         دریافت کنندگان خدمات:

                          1. جامعه پزشکی کل کشور
                          2. انجمن های علمی و پژوهشی منطقه ای، کشوری
                          3. معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
                          4. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
                          5. مراکز تحقیقات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
                          6.  دانشجویان
                          7. عموم مردم
                          8. تولید، عرضه و نظارت بر فرآورده های بیولوژیکی، بیوتکنولوژی

 

         نیازها :

                          1. توانمندسازی اعضای هیات علمی در امر پژوهش
                          2. اطلاع رسانی آخرین دستاوردهای علمی به خصوص در جهت سلامت افراد جامعه
                          3. بازآموزی در سطوح مختلف
                          4. همکاری های علمی و تحقیقاتی
                          5. تامین فضای فیزیکی مرکزی با پرسنل توانمند در امر پژوهش
                          6. تامین تجهیزات مورد نیاز

      اهداف :

                          1. تولید دانش جدید در زمینه فراورده های بیولوژیکی، واکسن ها و تشخیصی
                          2. توسعه و بهبود کمی و کیفی تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی در حوزه سلامت
                          3. هدفمند کردن روش های درمانی بیماری ها با استفاده از شیوه های جدید سلول درمانی، ژن درمانی و استفاده از فراورده های بیولوژیک
                          4. توسعه و بهبود روش های سلولی و مولکولی تشخیصی بیماری های عفونی و عیر عفونی به ویژه کانسرها
                          5. اجرای هدفمند طرح های تحقیقاتی کاربردی در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های شایع
                          6. ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی و بهداشتی درمانی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
                          7. ارتقای دانش سلامتی و مهارت های بالینی و تکنیکی جامعه پزشکی
                          8. ارتقا توانمندی محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات
                          9. کمک به تولید فرآورده های بیولوژیک و تشخیصی با برقراری ارتباط با صنعت
                          10. انتشار نشریه علمی تخصصی و چاپ مقالات

 

          نقاط ضعف (W) Weaknesses :

                          1. نبود محور ها و الویت های پژوهشی در مرکز
                          2. عدم به روز بودن تجهیزات مرکز
                          3. ضعف در ارتباطات پایه و بالین
                          4. عدم دسترسی مستمر به مهندسین تجهیزات پزشکی جهت تعمیرات دستگاهی
                          5. عدم وجود ارتباط با دستگاه های اجرایی و صنعت
                          6. به روز نبودن وبسایت مرکز
                          7. عدم وجود ردیف بودجه ای مستقل برای مرکز
                          8. نداشتن بودجه کافی تحقیقاتی
                          9. عدم وجود ارزشیابی مستمر برای عملکرد مرکز

 

        نقاط قوت (SStrengths:

                          1. وجود یک الگوی تحقیقاتی سلولی و مولکولی در دانشکده پزشکی
                          2. برخورداری از تجهیزات و امکانات تحقیقاتی پایه
                          3. وجود دوره های تحصیلات تکمیلی تامین کننده نیروهای تحقیقاتی مرکز
                          4. وجود فضای فیزیکی کافی برای توسعه مرکز
                          5. دسترسی آسان به مراکز بهداشت و درمانی تابعه دانشگاه
                          6. وجود اعضای هیات علمی توانا، کاری و با تجربه در دانشگاه
                          7. وجود همکاری مناسب بین گروه های مختلف علوم پایه و روحیه تیمی
                          8. دسترسی به منابع الکترونیک و بانک های اطلاعاتی بین المللی
                          9. وجود محقق تمام وقت در مرکز
                          10. دسترسی به آزمایشگاه مستقل مرکز

 

         فرصت ها (O) Opportunities:

                          1. همکاری با سه کشور همجوار استان، به سبب موقعیت جغرافیایی استان
                          2. وجود سیاست های حمایت مالی از طرح های پژوهشی
                          3. وجود یک برنامه مدون وزارتی برای پایه ریزی مرکز
                          4. وجود منابع مالی حمایت کننده وزارتی
                          5. امکان ارتباط و دسترسی به دانشگاه های خارجی
                          6. امکان جذب دانشجویان پسا دکتری وPhD پژوهش محور
                          7. امکان همکاری با بخش صنعت
                          8. امکان ارتباط با شبکه پزشکی مولکولی کشوری و بین المللی
                          9. وجود برنامه تامین نیروی انسانی دانشگاه
                          10. وجود نیروی انسانی در دسترس تحقیقات
                          11. حمایت قانونی از تحقیقات
                          12. تکنولوژی و فناوری اطلاعات
                          13. سیاست های حمایتی دانشگاه از تحقیقات
                          14. وجود گرانت های تحقیقاتی استانی، کشوری و بین المللی
                          15. رابطه همکاری تحقیقاتی با سایر پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها
                          16. امکان ارتباط تنگاتنگ با انجمن های علمی تخصصی

 

          تهدیدها (TThreats:

                          1. تحریم های اقتصادی تحمیل شده خارجی
                          2. عدم ثبات ارزی بازار
                          3. مشکلات تامین منابع مالی در سطح کلان کشور
                          4. عدم دسترسی به فناوری به روز جهانی
                          5. اعمال محدودیت های خارجی بر انتشارات مقالات
                          6. نبود بانک اطلاعاتی مدون در سیستم های بهداشت و درمانی
                          7. عدم الویت بندی موضوعات پژوهش در استان- کشور
                          8. عدم ثبات در مدیریت و سیاست گذاری های بالا دست
                          9. فقدان برنامه های هدفمند کلان منطقه ای و کشوری

 

         استراتژی های SO:

                          1. استفاده از منابع حمایت کننده خارج دانشگاهی برای توسعه مرکز
                          2. گسترش و توسعه نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر برای مرکز
                          3. توسعه ارتباطات بین المللی با وجود دسترسی به دانشگاه های خارجی همجوار
                          4. آموزش و تربیت دانشجویان دوره های PhD پژوهش محور و پسا دکتری در رشته های مرتبط
                          5. جذب گرانت و سفارش های تحقیقاتی برای مراکز در ارتباط با  بخش صنعت
                          6. توسعه همکاری با سازمان های مرتبط با بیوتکنولوژی و فرآورده های بیولوژیک

 

         استراتژی های WO:

                          1. تلاش برای تامین به موقع مواد مصرفی و پژوهشی
                          2. توسعه دستگاه ها و تجهیزات پایه مرکز و به روز کردن آنها
                          3. تدوین الویت های پژوهشی برای مرکز
                          4. تلاش در جهت جذب منابع مالی از محل منابع غیر دولتی
                          5. به روز رسانی برنامه استراتژیک مرکز مطابق با نیاز های تحقیقاتی و جدید
                          6. تلاش برای برقراری ارتباطات بین محققین بالین و گروه های مرتبط با مرکز

 

        استراتژی های ST:

                          1. جهت دهی در راستای استفاده از مواد و تجهیزات داخلی
                          2. تدوین راهکارهای استفاده اشتراکی و موثر از تجهیزات و منابع بین دانشگاهی
                          3. استفاده بهینه از مواد و تجهیزات با صرفه جویی در مواد مصرفی و تجهیزات در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی
                          4. تقویت ارتباطات سازمانی با مراکز و سازمان های مرتبط با تحقیق در کشور

 

       استراتژی های WT:

                          1. خرید خدمات پژوهش از شرکت های دانش بنیان
                          2. استقرار نظام اولویت بندی تحقیق مبتنی بر نیاز های استان و کشور
                          3. طراحی و سامان دهی گرنت های پژوهشی مبتنی بر عملکرد برون داده های پژوهش
                          4. برقراری کارگاه ها و دوره های آموزشی در ارتقای توانمند سازی محققین مرکز

 

 

تنظیمات قالب