مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی

دکتر یوسف رسمی

 


 

رتبه علمی

استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

 رزومه علمی                                     CV            

سمت فعلی

عضو هیات علمی گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی /معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

شماره تماس

شماره نمابر

شماره تماس:04432770698 داخلی 304

04433486165

آدرس ایمیل

rasmi@umsu.ac.ir

آدرس محل کار

  کیلومتر 11 جاده پردیس نازلو، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی بالینی

 

تنظیمات قالب