مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

چشم انداز

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با توانایی انجام پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز جامعه در زمینه‌های بهداشتی، درمانی ، دارویی،  علوم اعصاب،  پاتولوژی و اپیدمیولوژی  . . . را مهمترین رسالت خود در کنار اجرا پژوهش‌های بنیادی به منظور تولید علم و فناوری می‌داند. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این  مرکز تولید علم و کمک به افزایش سطح ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه است. پیشگیری از بیماری ها از جمله سرطان ها  و درمان بیماریها از سیاستهای کلان مرکز می باشد. همچنین این مرکز، می کوشد که بتواند در راستای بهبود خدمات پژوهشی،  فضای متناسب با ارائه فعالیت پژوهشگران فراهم نماید.

تنظیمات قالب