مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول کارگروه سلول درمانی و ژن درمانی:   دکتر رضا جعفری

 

اعضای کارگروه:

1)دکتر رضا جعفری

2)دکتر یوسف رسمی

3)دکتر مرتضی باقری

4)دکتر عادل محمدزاده

5)دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

6)دکتر علی گلچین

7)دکتر شهریار علیپور

8)دکتر پرویز رنجبروان

9)دکتر توحید رضایی

تنظیمات قالب