مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

مسئول کارگروه  تشخیص و درمان بیماری های عفونی: دکتر مرتضی متذکر

 

اعضای کارگروه:

1)دکتر صابر قلیزاده

2)دکتر شهرام خادم وطن

3)دکتر کامبیز دیبا

4)دکتر صابر یوسفی

5)دکتر جواد رسولی

6)دکتر رضا جعفری

7)دکتر عادل محمد زاده

8)دکتر الهام یوسفی

9) دکتر عطا عباسی اسلاملو

10)دکتر رسول جعفری

11)دکتر رضا اکبری

 

تنظیمات قالب