فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

 

تاریخچه  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی (CMRC) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1386  شروع به کار کرد و موافقت اصولی آن با تصویب در سال 1388 آغاز شد. این مرکز امیدوار است که بتواند نقش مهمی در توسعه علوم ، کشف مکانیسم های احتمالی بیماری ها و تحقیقات درمانی داشته باشد. همچنین با استفاده از پتانسیل های علمی، این مرکز تلاش می کند تا محققان باتجربه را در زمینه های سلولی و مولکولی آموزش دهد.

ارتقاء دانش از طریق تحقیقات سلولی و مولکولی، پرورش محققان در زمینه ی علوم سلولی و مولکولی، آموزش محققان در زمینه ی علوم سلولی و مولکولی، ارتقاء و توسعه ی پژوهش های مربوط به پزشکی و غیر پزشکی، بهبود سلامت جامعه از طریق پژوهش های بنیادی در زمینه های پزشکی مرتبط، کمک در برنامه ریزی تحقیقات آموزشی و برنامه های درمانی بر اساس سیاست های سلامت کشور و گسترش همکاری با دانشمندان ملی و بین المللی از جمله مهمترین اهداف این مرکز است.

به استناد نامه شماره 500/148/د مورخ1393/01/30شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موافقت قطعی تاسیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی صادر گردید.