فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

 

 

 

طرح های تحقیقاتی مصوب کمیته سلولی و مولکولی در سال 1398-1401

 

تاریخ تصویب

مجری طرح

عنوان طرح تحقیقاتی

ردیف

8/2/98

دکتر دیبا

شناسایی مولکولی گونه های کاندیدا و ژئوتریکوم تکثیر یافته در دستگاه گوارش بیماران دچار کهیر مزمن

1

5/3/98

دکتر فخیم

فعالیت آنتی لیشمانیایی کورکومین ((curcumin بر پروماستیگوت ها وآماستیگوت های لیشمانیا ماژور (MRHO,IR,75,ER) و تاثیر آن بر بیان ژن¬های IFNγ، TNFα و iNOS در ماکروفاژهای آلوده شده و نقش ROS در آپوپتوز سلولهای آلوده به انگل.

2

16/4/98

دکتر منصوری

بررسی بیوانفورماتیکی میانکنش بین microRNA ها با ژنهای دخیل در سکته قلبی

3

30/4/98

دکتر مهشید محمدیان

بررسی اثرات نانو ذرات حامل کورکومین و کوروستین بر روی رده سلولی HCT-116 سرطان کولورکتال مواجهه یافته با داروی 17-AAG

4

10/6/98

دکتر رسول جعفری

بررسی فراوانی آلودگی به گونه های کریپتوسپوریدیوم و تعیین ژنوتیپ ایزوله‌ها در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه در سال 99-1398

5

24/6/98

دکتر پیله ور

مطالعه رپلاریزاسیون ماکروفاژها بر روی داربست های نانوفیبری الکتروریسی شده حاوی کرایزین

6

14/7/98

دکتر حلاج

طراحی نانوسنسور رنگسنجی و فلوریمتری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی و نانوساختارهای فلزی برای سنجش اسیداوریک

7

21/7/98

دکتر شفیعی

مطالعه اثر نانوحامل دارویی بر پایه پلی (استایرن - مالئیک انیدرید) اصلاح شده با کربوکسی متیل- بتا- سیکلودکسترین /فولیک اسید برای دارورسانی هدفمند به سلول های سرطانی کولورکتال رده HT-29

8

12/8/98

دکتر فاطمه منصوری

بررسی تاثیر متفورمین در شدت انسداد عروق قلبی در بیماران تحت انژیوگرافی

9

19/8/98

دکتر فاطمه منصوری

بررسی بیو انفورماتیکی نقش microRNAها و mRNA ها در سلولهای بنیادی مزانشیمی در درمان بیماری های قلبی- عروقی

10

8/10/98

دکتر محمد زاده

بررسی اثرات ایمونومودولاتوری میکروویزیکول های حاصل از سلول های مزانشیمال بافت چربی درمدل موشی انسفالومیلیت خود ایمن

11

12/12/98

دکتر شفیعی

ساخت نانوحامل های گرافنی -مغناطیسی با ساختار شانه ای وپایداری بالا جهت دارورسانی داروی دوکسوروبیسین به سلول های سرطانی پستان رده هایMCF7 و MDA-MB231

12

6/1/99

دکتر باقری

ارزیابی حضور یا عدم حضور کوروناویروس جدید (nCoV-2019)از طریق تعیین ژن های ORFab1 و N در نمونه های ارجاع شده به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از کیت سازمان بهداشت جهانی

13

14/2/99

دکترحلاج

توسعه یک روش رنگ سنجی مبتنی بر نانومنشورهای نقره برای سنجش میزان نیکوتین آمین دی نوکلیوتید

14

13/3/99

دکتر رضایی

نانوکامپوزیت بر پایه آلژینات-ژلاتین-نانوذرات سیلسسکیوکسان های الیگومریک پلی هدرال: سنتز، شناسایی و کاربرد آن به عنوان داربست هیبریدی برای استخوان زایی

15

12/5/99

دکتر انصاری

تهیه و تعیین خصوصیات نانوالیاف کیتوزان/تری فلورو استیک اسید حاوی نانومیله های مزوپور هیدروکسی آپاتیت و نانوذرات مس و ارزیابی کارایی آن در ترمیم زخم در مدل حیوانی

16

3/12/99

دکتر انصاری

بررسی اثرات ترمیم زخم هیدروژل عسل حاوی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت، اکسید آهن و اکسید مس در مدل موشی

17

05/02/1400

دکتر امین پور

تعیین سویه های تک یاخته های توکسوپلاسما و ژیاردیا در رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

18

05/02/1400

دکتر امین پور

بررسی میزان شیوع تک یاخته های توکسوپلاسما و ژیاردیا در رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

19

26/02/1400

دکتر عادل محمدزاده

بررسی اثر اگزوزومهای حاصل از سلول های رده سرطانی سینه موشی (4T1 ) بر سلول های تک هسته ای حاصل از خون محیطی موشیBalb/c از نظر بیان فاکتور های نسخه برداری و سایتوکایین ها

20

13/10/1400

دکتر عادل محمدزاده

بررسی اثردرمانی ترکیب IFN-β و دوکسوروبیسین بر بیان ژن های مهاری درسلول های T در مدل موشی سرطان پستان القا شده با 4T1

21

03/11/1400

دکتر مرتضی باقری

تعیین اثر ملاتونین بر حساسیت سلول های سرطان تخمدان رده‌ی OVCAR3 به سیس پلاتین از طریق بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز و بیان پروتئین های مسیر انتقال سیگنال PI3K/AKT

22

17/11/1400

دکتر مرتضی باقری

تعیین فراوانی آلل ها و ژنوتایپ های TLR7 G/T ،TLR3 C/T ، I/D ACE، M235T AGT و A/G OAS1 در بیماران کووید-19 بستری در بیمارستان طالقانی شهرستان ارومیه و مقایسه با گروه کنترل (بیماران سرپایی)

23

01/12/1400

دکتر یوسف رسمی

مشخصه یابی و ارزیابی in vitro داربست های نانوالیافی پلی کاپرولاکتون/اکسید گرافن/اکسید منیزیم برای مهندسی بافت استخوان

24

08/12/1400

دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

سنتز و ارزیابی نمک آمونیوم چهارتایی جدید طراحی شده  برپایه نانوذرات مزومتخلخل مغناطیسی/پلی اتیلن ایمین (MMNPs\PEI)  بعنوان نانوحامل هدفمند برای تحویل داروی ضد سرطان

25

15/12/1400

دکتر طوبی حلاج

بررسی یک روش نوین رنگ سنجی مبتنی بر نانوقفس‌های طلا-نقره برای سنجش میزان هیدروژن پراکسید و گلوکوز

26

15/12/1400

دکتر عادل محمد زاده

بررسی اثردرمانی داروی آلپلیزیب در بیان مولکول PD-1 در مدل موشی سرطان پستان القا شده ببا 4T1 

27

22/12/1400

دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

بررسی کاربرد نانوذرات کیتوزان مغناطیسی عامل دار شده با سیستئین، فولیک اسید و رودامین B  جهت تشخیص و عکسبرداری هدفمند سلول های سرطان پستان رده MDA-B-231

28

22/12/1400

دکتر شیوا قلی زاده

بررسی میزان تغییرات فاکتورهای گلوتاتیون پراکسیداز و سوپر اکسید دیسموتاز در نمونه های بزاق افرادی که به مدت طولانی از ماسک استفاده می کنند

29

22/03/1401

دکتر عطا عباسی

میزان کارآمد بودن سیستم های پاتولوژی دیجیتال   در تشخیص و گرید بندی نمونه های سرطان پستان در بیمارستان امام خمینی ارومیه

30

05/04/1401

دکتر مرتضی طاهری

طراحی و ارزیابی بیوانفورماتیکی واکسن چند اپی توپی بر پایه پروتئین های مزوتلین و ROR2 علیه سرطان پستان سه گانه منفی

31

12/04/1401

دکتر یونس پیله ور

بررسی اثرات سینرژیستی کورکومین و کرایزین بارگذاری بصورت توامان در نانوذرات سیلیکای مزوپور توخالی اصلاح شده با هیالورنان حساس به pH بر علیه سلولهای سرطانی تیروئید پاپیلاری انسانی TPC-1

32

26/04/1401

دکتر لقا انصاری

بررسی تاثیر سورفکتانتهای مختلف بر تسهیل فرایند ریسندگی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوفیبرهای کیتوزان

33

13/06/1401

دکتر لقا انصاری

شناسایی تغییرات ژنتیکی CYP2C9 و VKORC1 حساس به وارفارین در بیماران قلبی عروقی در استان آذربایجان غربی (ایران)

34

26/06/1401

دکتر یونس پیله ور

مطالعه سمیت سلولی نانونیوزم های بارگذاری شده بصورت توامان با ایمیکیمود و 5-فلورواوراسیل روی سلول های کارسینومای غیرملانوم انسانی A431 

35

22/08/1401

دکتر طوبی حلاج

طراحی پروب فلورسانس مبتنی بر کوانتوم داتهای تنگستن دی سولفید برای تشخیص سرب و کاربرد آن در تصویربرداری سلولی

36