فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

 

 


مسئول کارگروه بیماری های داخلی(متابولیک،قلبی عروقی و مسمومیت ها):
  دکتر یوسف رسمیاعضای کارگروه :

1) دکتر عباس جعفری

2) دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

3) دکتر فاطمه خردمند

4) دکتر جواد رسولی

5) دکتر عادل محمدزاده

6) دکتر مرتضی باقری

7)دکتر شهریار علی پور

8)دکتر عطا عباسی اسلاملو