فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: پنج شنبه ١٦ آذر ١٤٠٢


مسئول کارگروه واکسن و فرآورده های بیولوژیک:  دکتر رضا جعفری


اعضای کارگروه:

1)دکتر مرتضی متذکر

2)دکتر مرتضی باقری

3)دکتذ عادل محمدزاده

4)دکتر طوبی حلاج

5)دکتر لقا انصاری

6)دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

7)دکتر صابر یوسفی

8)دکتر شهرام خادم وطن

9) دکتر رسول جعفری

10) دکتر رضا اکبری

11) دکتر پرویز رنجبروان