فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢


مسئول کارگروه  تشخیص و درمان بیماری های عفونی: دکتر مرتضی متذکر


اعضای کارگروه:

1)دکتر صابر قلیزاده

2)دکتر شهرام خادم وطن

3)دکتر کامبیز دیبا

4)دکتر صابر یوسفی

5)دکتر جواد رسولی

6)دکتر رضا جعفری

7)دکتر عادل محمد زاده

8)دکتر الهام یوسفی

9) دکتر عطا عباسی اسلاملو

10)دکتر رسول جعفری

11)دکتر رضا اکبری