فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

 مسئول کارگروه سلول درمانی و ژن درمانی:   دکتر رضا جعفری


اعضای کارگروه:

1)دکتر رضا جعفری

2)دکتر یوسف رسمی

3)دکتر مرتضی باقری

4)دکتر عادل محمدزاده

5)دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

6)دکتر علی گلچین

7)دکتر شهریار علیپور

8)دکتر پرویز رنجبروان

9)دکتر توحید رضایی