فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

 

1. پروفسور رضا فرید حسینی    استاد ممتاز ایمونولوژی بالینی و آلرژی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران

2. پروفسور رضا نصیری            استاد ممتاز خون شناسی و بیماری های ویروسی دانشگاه میشیگان امریکا

3. پروفسور علیرضا رنجبر         استاد ممتاز بیماری های کودکان، ایمونولوژی و پزشکی مولکولی بن آلمان

4. پروفسور فتاح کاشانچی      استاد ممتاز ویروس شناسی مولکولی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه جورج میسون امریکا