فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ٠٤ فروردين ١٤٠٢

اولویت ها و گرایش های پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


1. اساس ژنتیکی و اپی ژنتیکی بیماری های شایع منطقه

2. استفاده از بایومتریال ها و نانومتریال ها جهت کاربرد مختلف پژشکی از جمله دارورسانی، پزشکی بازساختی، bioimaging و بایوسنسورها

3. طراحی ساخت محصولات الوگرفت بافت نرم و بافت سخت

4. مطالعه سلول های بنیادی با محوریت سلول های بنیادی مزانشیمی و محصولات مشتق از آنها

5. مارکرهای ترانوستیک رایج در تشخیص و درمان سرطان پستان

6. طراحی و تولید واکسن های نوترکیب، واکسن های سلول دندریتیک و واکسن های برپایه اگزوزوم

7. مطالعه مولکولی بیماری های شایع عفونی (باکتریایی، ویروسی، انگلی و قارچی) در منطقه از جنبه های پاتوژنز، تشخیص و درمان

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : A.pdf           حجم فایل 225 KB