فارسی |  English  |   سایت اصلی دانشگاه     امروز: جمعه ١٠ آذر ١٤٠٢

 

نام و نام خانوادگی: ندا عباسپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

سمت: کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

ایمیل: sani_abbaspour@yahoo.com

آدرس پستی : ارومیه، بلوار ارشاد، خیابان شفا، پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

شماره تماس : 33486165-44+